Gizlilik ve Kişisel Veri Politikamız

Veri Sorumlusu : Telkotürk İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Telkotürk”)

Veri İşleyen : Telkotürk İletişim Hizmetleri A.Ş.

Adres : Şerifali Mah. Turgut Özal Bulv. Quant Plaza No:154/15 Ümraniye/İSTANBUL

Telkotürk olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz;

*Çalışan/Stajyer Adaylarımızı,
*Ürün veya Hizmet Alan Kişileri,
*Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcılarımızı,
*Tedarikçilerimizin Yetkililerini,
*Tedarikçilerimizin Çalışanlarını,
*Ziyaretçilerimizi bilgilendirmek amacı ile işbu aydınlatma metni tarafımızdan hazırlanmıştır.

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, T.C. Kimlik Numarası, Uyruk, Fotoğraf, İmza

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Ev Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Özlük Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Özgeçmiş Bilgileri, Daha önce Çalıştığı Pozisyon/unvan bilgileri, Referans Bilgileri, Fotoğraf

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi

Mesleki Deneyim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Diploma Bilgileri, Gidilen Kurs Bilgileri, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Sertifikalar, Transkript Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Kullanım Bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adayların Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ücret Politikasının Yürütülmesi

Sağlık Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Engellilik Durumuna Ait Bilgiler, Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Telkotürk tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Referans bilgileri için açık rıza
 • ve Sağlık bilgileri için KVKK’nın 6’ncı maddede belirtilen açık rıza

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

İş başvuru, tedarikçi formu ve vb. formlar aracılığıyla, İlgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgelerle, Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile (örn. Linkedin, Kariyer.net gibi)

İşlenen Kişisel Veriler

Ad, Soyad, Anne / Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, T.C. Kimlik Numarası, Yabancı Kimlik Numarası, – Vergi Kimlik Numarası, Nüfus Cüzdanı /Kimlik Bilgileri, Ehliyet Bilgileri, İmza, Fotoğraf, Özel durumlarda Meslek Kimlik Kartları, Cinsiyet

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Finans Ve Muhasebe Işlerinin Yürütülmesi, Hukuk Işlerinin Takibi Ve Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma Ürün / Hizmetlerin Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,Pazarlama Ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Hizmet Alınan İl/İlçe Bilgisi, Ev Telefonu Numarası, İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası, Faks Numarası.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerinin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Ilişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

Hukuki İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Adli Makamlarla Yazışma- lardaki Bilgiler, İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi

İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri, Cihaz markası, kullanılan browser.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk Işlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kredi Kartı Bilgileri, Banka Hesap Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal Ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Çağrı Merkezi Kayıtları

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi,Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Ürün Ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kullanım Bilgileri (İzleme Geçmişi),

Fatura bilgileri (ödenen tutar), Üyelik bilgileri (abonelik bilgileri, abonelik türü, abonelik numarası), Paket-tarife bilgileri,

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Mal Ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Ürün Ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Firma Ürün / Hizmetlerin Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerinin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Ilişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi.

Pazarlama Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kullanım Geçmişi Bilgileri (izleme geçmişi)

Pazarlama Çerezi Kayıtları

Kampanya Çalışması ile elde edilen bilgiler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Telkotürk tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Sözleşmeler (abonelik sözleşmesi), Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile (örn. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), tarafınızca beyan edilen diğer belgelerle ve Çağrı merkezi sistemi vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Ad, Soyad

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi,Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün Ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Ürün Ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Çağrı merkezi kayıtları

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Reklam Kampanya Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep Ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Telkotürk tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; Sözleşmeler (abonelik sözleşmesi), Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile (örn. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), Şirketimiz tarafından yaratılan çerezler, Üçüncü taraflara ait çerezler (örn. google analytics), Çağrı merkezi sistemleriyle ve tarafınızca beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ürün Ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi, İş Telefonu Numarası, Cep Telefonu Numarası, Faks Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Finans Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Banka Hesap Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Fatura bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

IP Adresi Bilgileri, Bilgisayar Ekran Kayıtları, Kullanıcı adı bilgisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Telkotürk tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; Tedarikçi formu ve vb. formlar aracılığıyla, Sözleşmelerle (iş sözleşmesi, üyelik sözleşmesi, satış sözleşmesi, vs.),Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığı ile (örn. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar),İlgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Ad, Soyad

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi, İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

E-Posta Adresi, İletişim Adresi,

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Telkotürk tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, tedarikçi formu, sözleşmeler, bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.

Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Ad Soyad

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

E-posta bilgileri, Cep Telefonu Numarası, İş Telefonu Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerinin Alınması Ve Değerlendirilmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

CCTV Kayıt Bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Fatura bilgileri

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre ve Parola Bilgileri, Cihaz MAC Adresi, Internet Erişim Logları, Elektronik İletişim Kayıtları (Kullanım dökümleri gibi), Ekran log kayıtları, Kurumsal E-posta hesabı arşivleri, diğer trafik verileri, Erişim Logları, Kullanıcı Adı ve Şifre Bilgileri, Kurumsal E-posta hesabı arşivleri, Internet trafik verileri, IP telefon kayıtları

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Telkotürk tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, ziyaretçi kayıt defteri ve CCTV güvenlik kameraları aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz,
● Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve /denetimi ve iş sağlığı ve /güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na ve
● Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve iş sürekliliğin sağlanması, mal ve hizmet satın alma ile satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerin sürdürülmesi amaçlarıyla Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri ’ne
● Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında, sözleşmesel ilişkimiz kapsamında; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla Grup Şirketlerimiz ve Bağlı Ortaklılıklarımız ile
● Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında sözleşmesel ilişkimiz kapsamında, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, logistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, organizasyon ve etkinlik yönetimi ve amaçlarıyla İş Ortaklarımıza, birlikte çalıştığımız Tedarikçi Yetkilileri ve Çalışanları ’na
● Faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında sözleşmesel ilişkimiz kapsamında; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yönetim Kurulu’na
aktarılabilecektir.
Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?
Telkotürk olarak kişisel verilerinizi yurtdışına aktarmamaktayız.
Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?
Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki gibidir:
● Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Aksi mevzuatta öngörülmüyor ise kişisel verileriniz kural olarak Şirketimiz ile aranızdaki sözleşmesel ilişkinin bitiminden itibaren 10 yıl süre ile saklanmaktadır.
● Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.
● Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
● Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;
● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi;
● Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Telkotürk’e ait Genel Müdürlük adresine göndererek,
● Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Telkotürk İletişim Hizmetleri A.Ş’ye bizzat başvurarak,
● Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle telkoturk@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,
● İlgili Kişi tarafından Telkotürk İletişim Hizmetleri A.Ş. ’ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kvkk@telkoturk.net e-posta adresimize göndererek
Telkotürk İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.
İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.

Aydınlatma Metni Telkotürk tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Telkotürk, Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Telkotürk tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://www.telkoturk.net adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.